Kim jesteśmy ?

O nas

Firma EUbridge sp. z o.o. jest producentem materiałów ściernych. Spółka została założona w 2001r. Wchodzi w skład Grupy Kapitałowej FLEXA składającej się z firm : Flexa, HardWork oraz EUbridge. Klientami firmy są sieci supermarketów oraz dystrybutorzy w Polsce oraz za granicą.

Eksport i Import

Firma zajmuje się eksportem i importem materiałów ściernych. Głównymi kierunkami eksportu są : kraje UE oraz Rosja, Białoruś i Ukraina.

Produkty

Nasza specjalność to przede wszystkim materiały ścierne dla budownictwa. Dostarczamy materiały w grupie produktów do szlifowania wnętrz na bazie 3 różnych technologii ściernych:

Siatka ścierna

  • różne kształty : arkusze, dyski i krążki
  • zestawy - krążki ścierne z padami
  • różne nasypy : elektrokorund brązowy, biały, węglik krzemu

Gąbka ścierna

  • kostka szlifierska o różnych kształtach : prostopadłościan, trapez, romb, owal, mix
  • kostka ścierna o różnych nasypach : elektrokorund brązowy, biały, węglik krzemu, ceramiczny
  • gąbka elastyczna o różnych nasypach : elektrokorund brązowy, biały, węglik krzemu, ceramiczny

Papier ścierny

  • bez otworów
  • mikro otworowany
  • otworowany pod elektronarzędzia
  • różnych nasypów : cyrkon, elektrokorund, węglik krzemu
Kostka ścierna

Badania i Rozwój

Firma prowadzi we współpracy z Politechniką Świętokrzyską badania nad nowymi rozwiązaniami ściernymi dla budownictwa. Współpraca ma charakter projektu naukowo-badawczego dotyczącego inżynierii materiałów ściernych elastycznych przeznaczonych dla budownictwa. Celem badań są kinematyka szlifowania, rozkład sił i naprężeń, analiza zużycia i trwałości narzędzi ściernych, badania spoiw oraz ich modyfikacje. Efektem badań będą narzędzia ścierne o wyższych parametrach zdolności ściernej, ścieralności oraz optymalizacja właściwego doboru tych narzędzi do rodzaju szlifowanych powierzchni. Jednym z efektów tej współpracy jest linia produktów SOFT i HARD o dwukrotnie wyższych parametrach wytrzymałości spoiwa oraz zdolności ściernej. Pochodną prowadzonych badań materiałów ściernych jest praca doktorska realizowana przez pracownika naszej firmy.

Lean Manufacturing

EUbridge uczestniczy w programie optymalizacji procesów produkcji i zarządzania prowadzonych przez Instytut Kaizen. Pracownicy firmy biorą udział w szkoleniach oraz audytach organizowanych przez Instytut mających na celu eliminację strat oraz poprawę wydajności i efektywności pracy. Działania nasze w tym obszarze potwierdzają certyfikaty wydane przez SWISSCERT.

Ochrona Środowiska

Spółka swoją działalność opiera na równowadze ze środowiskiem naturalnym. Jak każdy zakład produkcyjny nie przyczyniamy się do jego poprawy dlatego zrealizowaliśmy w 2013r inwestycję przy wsparciu środków z UE mającą na celu zminimalizowanie naszego wpływu na środowisko. Skutki inwestycji są zauważalne już na terenie zakładu.

Elastyczność

Za główny nasz atut należy uznać umiejętność dostosowania się do potrzeb klientów. Przygotowanie klasy produktu do jego rynkowego pozycjonowania, nanoszenie dowolnego brand-u na produktach, opakowania według wskazówek i wymagań, nanoszenie etykiet, kodów, szereg innych. Firma posiada rozbudowany Dział Konfekcji, który realizuje różnorodne oczekiwania klientów. Możliwe to jest dzięki zgromadzonemu parkowi urządzeń : drukarek etykiet monochromatycznych i kolorowych, maszyn drukarskich – sitodruk oraz tamponiarki, zgrzewarek kątowych i kloszowych, wielu innych.